Lavt selvværd

Hvad vil det sige at have et godt selvværd?

Et godt selvværd er evnen til at accepterer og anerkende din egen værdi. Du ved du er god nok som den du er, du evner at sige til og fra når der er behov for det. Du behøver ikke være på en bestemt måde for at føle dig elsket eller holdt af. Du rummer dig selv og dine følelser.

Lavt selvværd

Et lavt selvværd er at du IKKE  accepterer og anerkender din egen værdi. Du føler dig ikke god nok som den du er. Mennesker der lider af lavt selvværd lever livet ud fra en negativ selvopfattelse. Denne negative selvopfattelse kan over tid blive så stærk, at den influerer på alle områder af ens liv.

Symptomerne ved lavt selvværd?

Ofte er der en indre selvkritisk stemme. Lad os kalde den, ‘Den Indre Kritiker’. Den indre kritiker bidrager med negativt tankeindhold om én selv og ens præstationer og hvis du lever ud fra den indre kritiker så vil det udtrykke sig som,

 • Pleasende adfærd
 • Man sørger for alle andre har det godt, førend man selv føler man kan have det godt (hensynsbetændelse)
 • Man sammenligner sig med andre
 • Svært ved at sige fra
 • Høje forventninger til sig selv
 • Svært ved at modtage ros, accept og kærlighed
 • Oplevelse af at andre ikke anerkender én
 • Føler ofte usikkerhed, skyld og skam
 • Får nemt dårlig samvittighed
 • Tænker at man er kedelig eller uinteressant
 • Man kan føle sig som en belastning for sine omgivelser
 • Perfektionisme
 • Tvivl om egne evner
 • Man kan have svært ved at tage beslutninger
 • Følelsen af ikke rigtig at kende sig selv
 • Sårbar overfor kritik
 • Føler sig ikke fortjent til at få mere…

Men den gode nyhed er, du er ikke født med et lavt selvværd. Det lave selvværd grundlægges i barndommen og svinger gennem livet. Du har derfor mulighed for at arbejde med og udvikle et solidt og sundt selvværd hele livet. Og du er ikke alene, ca hver 5. dansker har lavt selvværd og kæmper med de samme følelser som dig.

Årsager til lavt selvværd

Et sundt selvværd, udvikles af kærlige forældre, der giver udtryk for, at de elsker dig – uanset hvilke følelser du har og uanset hvordan du opfører dig. Det betyder de ikke gør deres kærlighed betinget af hvad du kan eller gør, feks ved god opførsel, gode karakterer i skolen eller er dygtig til din sportsgren.

Men årsagen til at man får lavt selvværd er ikke entydig. Hvert menneske har deres egen historie at fortælle i denne sammenhæng. For nogle er det omsorgsgiveren der har været meget kritisk over for én og andre har måske oplevet, at være blevet mobbet eller udsat for manipulation eller gået ned med stress. Konsekvensen er at man nu undlader at møde sig selv med anerkendelse og forståelse, hvorefter den indre kritiker fødes og vokser sig stor og stærk, hvilket er årsagen til vedligeholdelse af et lavt selvværd.

Kender du forskellen på selvværd og selvtillid?

Selvværd er den værdi du giver dig selv og de følelser du har. Det er en accept af den du er, med de fejl og mangler, styrker og gode sider du har.

Selvtillid handler mere om det du kan og det du gør. Selvtillid er måden man bruger sine færdigheder på i forhold til andre mennesker.

Det betyder du godt kan have en god selvtillid, men dårligt selvværd. Og ofte ser man at kampen ud af et lavt selvværd er et forsøg på at styrker din selvtillid.

Adfærd

Når selvværdet er lavt, kan man være præget af dårligt humør og mange bekymringstanker fordi man sidder fast i sine negative tanker og følelser omkring sig selv. Man kan have svært ved at sige fra og italesætte egne behov. Det betyder man kan blive overbebyrdet og i værste fald kan det udløse stress, depression og angst.

Dine gode egenskaber bliver overgjorte, det vil sige du bliver òveromsorgsfuld og overansvarlig´ og meget sårbar overfor kritik og modgang

Når man har meget fokus på sig selv og sin egen smerte, kommer man ofte til at mistolke andre og man kan derfor have svært ved, at vise empati og leve sig ind i andres tanker og følelser.

– Alle kan indimellem være utilfredse med sig selv, men har man et lavt selvværd, kan det være svært at ændre på det. Mange mennesker med lavt selvværd forsøger at dulme de ubehagelige tanker og følelser med for eksempel mad eller alkohol. Afhængighed og lavt selvværd hænger ofte sammen.

Hvad kan du selv gøre

Det er aldrig for sent at udvikle et sundt selvværd.

Giv dine tanker et kritisk eftersyn, da det er de negative tanker og overbevisninger om dig selv, der giver det lave selvværd.

Opdag hvordan du taler til dig selv. eksempler kunne være “Hvis jeg laver fejl, er jeg ikke god nok.” Eller: “Hvis andre er vrede på mig, er det mig der er noget galt med ” Bag disse tanker ligger leveregler og overbevisninger, der er urealistiske – for eksempel at man aldrig må fejle, eller at man aldrig må være uenig med nogen. Når du bliver bevidst om dine tanker har du mulighed for at ændre på dem

Hjælper den tanke mig, eller gør den det sværere for mig?

Uden handling får du ikke forandring, det betyder at du er nødsaget til aktiv at gøre noget for at forbedre dit selvværd.

Vi har alle bruge for medfølelse, kærlighed, anerkendelse og accept. Kunsten er, ikke at være afhængig af at andre skal give det til os, men at vi bliver i stand til at give det til os selv.

Måske er der et konkret sted i dit liv, hvor du føler der skal forandring til, førend du kan føle dig tilfreds med dig selv. Det kunne være i forbindelse med at du har taget på i vægt. Så kan du lægge en plan over, hvordan du skal tabe dig og om du har brug for hjælp for at nå dertil.

Du styrker dit selvværd, når du med dine handlinger skaber succes. Hvis du for eksempel ønsker anerkendelse fra andre, så start med at anerkende dem. Vis din glæde over, hvad andre gør, i stedet for at lade dig irritere.

Hvis ikke du kan ændre det, du er utilfreds med ved dig selv, så arbejde på at accepterer det. Bliver du for eksempel kritiseret af vennerne for at være kedelig, fordi du aldrig går med i byen, så accepter, at du foretrækker et mere stille liv. Visdom er at opdage, hvad man kan og vil ændre, og acceptere hvad man ikke kan ændre. Vi er alle forskellige, med forskellige egenskaber, forskellige behov. Find ind til hvor du har DINE egenskaber og dine behov og begynd at lev efter det.

Og husk det kræver tålmodighed at udvikle sig og mange gange har man brug for hjælp til at nå i mål.

En god terapeut der har specialiceret sig i selvværd kan være en mulighed. Og der findes et hav af selvværds kurser både online og live.

KONTAKT
Telefon: 28 26 82 70

ELLER SEND EN BESKED HER: