Hvad er en ID psykoterapeut

Psykoterapeut med rummelighed og accept

En ID psykoterapeut er i stand til at skabe en atmosfære af rummelighed og accept omkring sig selv og klienten.

Hvis vores klienter skal have tillid til os som psykoterapeuter, må vi være i stand til at møde dem uforbeholdent, som de er.

Mange mennesker har i forvejen vanskeligt ved at acceptere bestemte sider af sig selv, så hvis vi som psykoterapeuter også har svært ved at acceptere de samme sider af os selv, vil klienterne hurtigt opfange det, uanset om vi åbent udtrykker det eller ej.

Forudsætningen for udvikling af rummelighed og accept er, at vi selv er fortrolige med vores egne skyggesider. Derfor er det en vigtig del af ID Academy’s psykoterapeut uddannelse, at den psykoterapeut-studerende gennemgår en dyb personlig udvikling, hvor den studerende erkender, accepterer og integrerer både positive og negative sider af din egen personlighed.

Dette er blandt andet en af forskellene mellem en psykolog og en psykoterapeut, der er ikke krav til, at psykologen skal have gennemgået egenterapi og egen personlig udvikling. Heldigvis er der dog mange psykologer, som har taget en terapeutisk overbygning.

En ID psykoterapeut er i stand til at skabe en atmosfære af rummelighed og accept omkring sig selv og klienten.

Hvis vores klienter skal have tillid til os som psykoterapeuter, må vi være i stand til at møde dem uforbeholdent, som de er.

Mange mennesker har i forvejen vanskeligt ved at acceptere bestemte sider af sig selv, så hvis vi som psykoterapeuter også har svært ved at acceptere de samme sider af os selv, vil klienterne hurtigt opfange det, uanset om vi åbent udtrykker det eller ej.

Forudsætningen for udvikling af rummelighed og accept er, at vi selv er fortrolige med vores egne skyggesider. Derfor er det en vigtig del af ID Academy’s psykoterapeut uddannelse, at den psykoterapeut-studerende gennemgår en dyb personlig udvikling, hvor den studerende erkender, accepterer og integrerer både positive og negative sider af din egen personlighed.

Dette er blandt andet en af forskellene mellem en psykolog og en psykoterapeut, der er ikke krav til, at psykologen skal have gennemgået egenterapi og egen personlig udvikling. Heldigvis er der dog mange psykologer, som har taget en terapeutisk overbygning.

Ærlig og ligeværdig psykoterapeut

En ID-terapeut er ærlig og direkte over for sin klient på en måde, som er konstruktiv, og som samtidig respekterer klientens integritet.
En psykoterapeut, som kommunikerer sine følelser og tanker åbent og helhjertet, vil skabe et respektfuldt og ligeværdigt forhold til sine klienter. Det vil oftest i sig selv fremkalde både åbenhed og parathed hos klienten.

Den 4-årige ID psykoterapeut uddannelse er derfor også en fortløbende træning, der har det som en meget høj værdi, at gøre de psykoterapeut-studerende endnu mere ærlige og ligefremme i deres omgang med andre.
Psykologisk indsigt og en veludviklet intuition hos en psykoterapeut er en forudsætning for virkningsfuld psykoterapi.
En ID psykoterapeut er i stand til at skelne mellem de umiddelbare problemstillinger og ønsker, som klienterne giver udtryk for, og de dybereliggende ubevidste følelser og behov, som ofte ligger bagved det umiddelbare.

Uden tilstrækkelig livserfaring og psykologisk indsigt vil en psykoterapeut ikke have den modenhed og intuition, der er forudsætningen for at kunne opfange og tolke klienternes mere eller mindre ubevidste nonverbale kommunikation.

Igennem hele den 4-årige ID psykoterapi uddannelse fokuseres der derfor meget på den psykiske udvikling og modning af terapeuten, ligesom der lægges stor vægt på, at terapeuten får en stor psykologisk indsigt og bliver rigtig god til at afdække de forskellige lag af klienternes personlighed og identitet.

Psykoterapeut med situationsfornemmelse og kreativitet

En ID psykoterapeut har situationsfornemmelse og er kreativ i sin arbejdsform.

Det vil sige, at en ID psykoterapeut er uddannet til at være så fintfølende og fleksibel, at de er i stand til, at vælge en terapeutisk arbejdsform afhængig af hvem klienten er, og hvilke problemer og behov vedkommende måtte komme med.

Ligeså lidt som man bliver en god kok af at kunne alverdens kogebøger udenad, ligeså lidt bliver man en god psykoterapeut af at lære alverdens terapeutiske teknikker og processer udenad.

En dygtig kok ved en masse om smags- og ernæringsstoffer, konsistens og udseende, og om hvordan de forskellige råvarer kan sammensættes til nærende og velsmagende retter.

På samme måde må udgangspunktet som professionel psykoterapeut være, at de, for det første har fået en virkelig dyb forståelse for det menneskelige sind, og hvordan det fungerer.

For det andet må de være i stand til at praktisere psykoterapi ved kreativt at udnytte de naturlige forandringsprocesser, som det menneskelige sind fungerer efter.

En ID-terapeut guider ikke sine klienter gennem trinvise psykoterapeutiske “opskrifter”. Som ID psykoterapeut indretter man sig derimod efter den enkelte klients individuelle personlighed og hjælper sine klienter med at finde deres egne indre svar og løsninger.

KONTAKT
Telefon: 28 26 82 70

ELLER SEND EN BESKED HER: