Barn af narcissist

Er din forælder mere optaget af sig selv end af dig?

Børn af forældre med narcissistisk personlighedsforstyrrelse kæmper ofte med skyld, skam og dårligt selvværd – også som voksne

Har du en oplevelse af, at det altid har været svært at tale med dine forældre om de ting, der er vigtige for dig? Kan du genkende at have stået i nogle af følgende situationer, når du har haft brug for at tale med dem

 • De virker ikke interesserede
 • De er hurtige til at sige: “Det kender jeg godt”, hvorefter samtalen kommer til at handle om dem
 • De bliver så kede af, at du har det svært, at det ender med at være dig, der skal trøste dem. “Det jo er synd for mor, at hendes barn har det svært”.

Det kan opleves som den omvendte verden, at være barn af en forælder der agerer på den måde og det føles uforståeligt. Måske kan årsagen findes i, at din mor eller far kan have en grad af narcissistisk personlighedsforstyrrelse.

Læs mere om symptomer og årsager og få gode råd til, hvordan du kan håndtere relationen.

Forældre med narcissistisk personlighedsforstyrrelse

Som barn af en forælder, der har en grad af narcissistisk personlighedsforstyrrelse, har du formentlig en række erfaringer og oplevelser med i bagagen, som virker urimelige eller svære at forstå.

Det kan for eksempel være, at:

 • Det i høj grad har været dig, der skulle tage dig af dine forældre
 • Det altid har været mest hårdt for eller synd for mor eller far
 • Du har skulle lytte og trøste, når de har talt om, hvor hårdt det var for dem (at gå på arbejde, være syg, have økonomiske problemer, være gift med faren/moren og så videre)
 • Du ofte har været dine forældres lytter og trøster, og tilsidesat dine egne problemer, behov og følelser, fordi der ikke rigtig var plads til dem
 • Du er blevet rigtig god til at præstere og overskride dine egne grænser uden at lytte til dig selv – fordi du ikke har lært at passe på dig selv.
 • De er manipulerende og vil kun have det på deres måde
 • Det er ofte dig der må sige undskyld for noget du ikke føler du er ansvarlig for

Kan du svare ja til nogle af punkterne eller noget, der minder om, har din mor eller far antageligt et problem med at være meget selvoptaget.

I så fald er det nødvendigt, at du finder nogle strategier til, at sætte grænser og passe på dig selv. Din forælder kommer formentlig ikke til at ændre sig, og den erkendelse kan være meget svær, men vigtig for at du kan sætte dig selv fri og begynde at genopbygge dit selværd.

Barn af selvoptaget mor eller far

Som barn af en forælder med en narcissistisk personlighedsforstyrrelse vil du ofte have svært ved at tage dig af dine egne følelser, når noget er vanskeligt. Siden barndommen har du vænnet dig til, at der ikke er nogen, der lytter eller tager sig af dig. Du har ikke lært at dele følelser med den pågældende forælder, og du er måske heller ikke blevet trøstet tilstrækkeligt af ham eller hende.

Det kan være, at du tænker, at: “Det nok er fordi, jeg ikke er god nok, sød nok, elskelig nok.”

Som voksen vil du måske opleve en tristhed, der bunder i, at du stadig håber på, at ‘den gode mor’ eller ‘den gode far’ vil have et overskud til at snakke på dine præmisser. Du håber måske, at han eller hun vil lytte forstående og trøste dig, når du er i en krise i livet. Men gang på gang bliver du skuffet.

Det har ikke noget med dig at gøre

Selvom du er blevet skuffet mange gange, bliver du ved med at håbe, selvom en del af dig godt ved, at mor altid ender med at snakke om sig selv og sine problemer, eller at far bliver fornærmet over at blive forstyrret eller lignende. Du forstår ikke, hvordan en forælder kan være så selvoptaget. Hvordan han eller hun kan have så lidt medfølelse, empati eller indlevelse og manglende overskud til at forstå sit eget barn?

Det ser godt ud på overfladen

Du er måske splittet mellem det, du selv oplever og en almen forståelse af, hvordan forældre kan og bør være over for deres børn.

Du har iagttaget dine venners forældre eller forældre i mediebilledet, og du kan se, hvordan din egen mor eller far ikke formår at være sådan.

Måske har du en frustration over, at din forælder tilsyneladende kan begå sig i samfundet. Det gør nemlig, at den manglende evne til at være kærlig forælder ikke er synlig for omgivelserne.

Det kan skabe en stor splittelse indeni dig, når du får at vide, at: “Hold da op, hvor er din mor god til at snakke med andre mennesker.”

Ofte vil personer med en narcissistisk personlighedsforstyrrelse have styr på de ydre vilkår. De vil ofte være gode til at agere i offentligheden. De bor i et pænt hus, huset er malet og haven er holdt, de har et arbejde, som de ofte bestrider med stor ihærdighed, de er altid pænt klædt på og så videre.

Ofte er der også en splittelse i søskendeflokken. Forældre med en grad af narcissistisk personlighedsforstyrrelse har ofte et yndlingsbarn. Det kan være det barn, som ligner dem selv mest – i deres egne øjne – eller det barn, som de helst selv vil ligne. Dette barn bliver det foretrukne. Måske ikke i den fysiske fordeling af goder, men i form af opmærksomhed og anerkendelse.

At have kontakt eller at bryde den?

Nogle vælger at trække sig helt fra en forælder, der lider af en narcissistisk personlighedsforstyrrelse, da den dårlige kontakt, kritikken, splittelsesmetoderne, manipulationerne og så videre bliver så voldsomme, at man for at passe på sig selv og måske sin egen familie må tage afstand. Smerten ved at have kontakt kan være værre end ingen kontakt.

Mange er bekymret for om de selv har fået en narcissistisk personlighedsforstyrrelse

Hvis du skal vurdere det på en enkel måde: Alene det, at du stiller spørgsmålet og gerne vil reflektere over det, giver svaret på, at det har du ikke. Har man en narcissistisk personlighedsforstyrrelse, vil man ikke stille det spørgsmål. Lidelsen gør, at man mangler selvrefleksion og ikke kan se sit eget ansvar, hvis der er relationer der ikke fungerer.

Symptomer på narcissistisk personlighedsforstyrrelse

Nogle af de beskrevne karaktertræk:

 • Stor selvoptagethed og selvbetydning, kredser om egen formåen
 • Har svært ved at tage ansvar for egne handlinger, det er ofte andres skyld
 • Kritiske overfor andre, og ofte rethaveriske
 • Signalerer empatiske evner, men har svært ved at opretholde dem i længere tid
 • Mangler evnen til selvrefleksion og selvregulering i følelsesmæssige relationer.

Det er imidlertid sjældent, at mennesker med en narcissistisk personlighedsforstyrrelse får en diagnose, da de fleste er velfungerende på overfladen. Derudover mangler de selverkendelse og opfatter det ikke som deres skyld, at der er problemer omkring dem.

Relationen til forældre med narcissistisk personlighedsforstyrrelse

Som voksent barn af en forælder, der lider af en narcissistisk personlighedsforstyrrelse, må man prøve at erkende, at forælderen har en lidelse, og at han eller hun formentlig ikke kommer til at ændre sig.

Når man er nået til den forståelse af situationen, kan man prøve at finde en måde at forholde sig til den på, som gør mindst muligt ondt.

KONTAKT
Telefon: 28 26 82 70

ELLER SEND EN BESKED HER: