Hvem bliver ramt af stress

Mange har svært ved at spotte og fornemme stress

Førend det eskalerer og tager overhånd. Det kan der være mange grunde til. Kort sagt kan stress beskrives som belastninger i omgivelserne, der overstiger den enkeltes ressourcer.

Først vil jeg pointerer at alle typer kan blive ramt af stress, jeg oplever dog i min klinik at der er nogle fælles træk

Perfektionisme kan være en medvirkende årsag til stress. Perfektionisten vil ofte have urealistiske forventninger til sig selv. Man vil måske både være den perfekte mor, have et sirligt ordentligt hjem og gøre sit yderste på arbejdet.

Mange af de klienter, der kommer i min klinik med stress, kender egenskaber som overansvarlighed, overomsorgsfuldhed, overloyale, pligtopfyldende og ikke mindst til det jeg kalder “det indre dommerpanel”, hvor den indre kritiker, indre dommer og/eller perfektionisten har overtaget styringen. Flere kender til det at have mange bekymringstanker. Der er også dem, der altid tænker på andre før sig selv (hensynsbetændelse), som udmønter sig i, at de ikke længere genkender sig selv og egne behov.

Stress er ofte forbundet med en følelse af skyld, skam og dårlig samvittighed. Skam over ikke at kunne klare mosten, skyld over at lade kolleger i stikken og lade familien sejle deres egen sø. Det er komplicerede følelser, som altsammen kræver god terapi for at hjælpe klienten ud af det negative spor.

KONTAKT
Telefon: 28 26 82 70

ELLER SEND EN BESKED HER: